Min faglige viden har jeg fra min uddannelse
til pædagog, men også fra erfaring fra
arbejdet med såvel vuggestuebørn som
børnehavebørn.

Jeg arbejder med bevidsthed om at komme
hele vejen rundt om barnet. Dvs. at jeg er
opmærksom på mange aspekter i barnets udvikling.

Herunder:
Barnets personlige, sociale, motoriske og sprog-
lige udvikling. 
Introduktion til naturen og til kulturelle værdier.

Jeg lægger stor vægt på, at hjælpe børnene
på vej til at kunne begå sig i fremtidige sociale
sammenhænge. At de føler sig set og hørt og
får mod på mange forskellige udfordringer.

Børn som er trygge og møder omsorg og
respekt, lærer at tro på sig selv, og være nys-
gerrige på livet.

Børnene skal, allerede fra de er helt små, lære
forskellige sociale spilleregler i forhold til deres
udviklingstrin.

Som pædagog har jeg den faglige viden, som
menneske den personlige erfaring. Og det er
giver mig optimal mulighed for at give børnene
den bedst mulige omsorg.