Aktiviteter


Jeg laver forskellige aktiviteter med børnene,
i forhold til det enkelte barns alder og udvikling.

Musik og sang er en del af hverdagen, da det
er en god måde at være sammen på. Der skabes
gode relationer børnene og jeg imellem, og det
fremmer børnenes sproglige udvikling.

Jeg prioriterer også kreative aktiviteter, hvor
børnene kan udfolde sig og samtidig træne
finmotorikken mm. Her inddrager jeg
årstidernes gang, traditioner som jul, påske
mm., men giver også plads til impulsive ideer,
og følger børnenes interesser.

Jeg går ture med børnene, både små ture i
lokalområdet, og evt. ture til  biblioteket,
musikalsk legestue og andet. Børnene går
så langt, som de formår, og ellers har jeg
en vogn med plads til fire børn. Jeg har også

en ladcykel med med plads til fire børn. Det

giver stor frihed til at komme længere omkring.

Vi har f.eks. været til dyrskue, på bondegårds-

besøg, og til fødselsdage hjemme hos børnene.